कोल इंडिया लिमिटेड मध्ये ५६० पदांची भरती. पात्रता पदवी 

कोल इंडिया लिमिटेड.