PM Yasasvi Scholarshop

८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार १ लाख रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार.